Ở 1 loài cam, có một cơ thể kích thước lớn hơn so với các cây cùng loài. Người ta đưa ra 2 giả thuyết để giải thích cho ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở 1 loài cam, có một cơ thể kích thước lớn hơn so với các cây cùng loài. Người ta đưa ra 2 giả thuyết để giải thích cho ?

ID [304078]

Ở 1 loài cam, có một cơ thể kích thước lớn hơn so với các cây cùng loài. Người ta đưa ra 2 giả thuyết để giải thích cho sự hình thành kiểu hình khác thường của cây này.
Giả thuyết 1 cho rằng cây cam này là một dạng đột biến đa bội.
Giả thuyết 2 cho rằng cây cam này không bị đột biến nhưng do thường biến gây nên sự thay đổi về kiểu hình.
Có bao nhiêu phương pháp sau đây sẽ cho phép xác định được cây này là do đột biến đa bội hay do thường biến?
I. Chiết cành của cây cam này đem trồng ở môi trường có những cây thuộc loài này đang sống và so sánh kiểu hình với các cây của loài này ở trong cùng một môi trường.
II. Quan sát bộ NST của tế bào ở cây cam này và so sánh với bộ NST của loài cam trên.
III. Đem hạt của cây cam này và của các cây cam khác cùng loài rồi so sánh kiểu hình.
IV. Cho cây này lai với các cây cùng loài, dựa vào tỉ lệ kiểu hình đời con để rút ra phát biểu.

A.1.
B.2
C.3
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Có 2 phương pháp đúng là I và II.
I đúng. Khi chiết cành thì cây cam con có kiểu gen giống hệt cây mẹ, sau đó đem trồng ở môi trường có những cây thuộc loài này đang sống. Nếu kiểu hình vẫn cao lớn giống như cây mẹ ban đầu thì chứng tỏ cây này do đột biến đa bội; Nếu kiểu hình trở lại bình thường giống như những cây cùng loài thì chứng tỏ do thường biến gây ra.
II đúng. Quan sát bộ NST sẽ cho phép phát hiện được đa bội hay thường biến. Vì nếu thường biến thì bộ NST không thay đổi, còn nếu đa bội thì bộ NST thay đổi.
III sai. Vì hạt của cây cam này đã có kiểu gen khác cây mẹ nên không thể biết chắc chắn được.
IV sai. Không thể so sánh kiểu hình vì khi lai đã có sự khác nhau về kiểu gen ở các cây con.
Bình luận
kudoshinidung - tại sao ý 4 sai ạ?

Trả lời

nhattam18102004 theo mk nghĩ thì nếu lai như vậy mak chỉ đem so sánh KH thì cx đâu có khác j đem ss cái câu đầu vs mấy cây cùng loài đâu bạn :>
kudoshinidung - tại sao ý 4 sai ạ?

Trả lời

greenpark - hạt là đời F1 của cây mẹ P ạ??

Trả lời