Ở bò, người ta tiến hành cho bò đực có kiểu gen AABBdd giao phối với bò cái có kiểu gen aabbDD được 1 hợp tử. Sau đó cho?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở bò, người ta tiến hành cho bò đực có kiểu gen AABBdd giao phối với bò cái có kiểu gen aabbDD được 1 hợp tử. Sau đó cho?

ID [304490]

Ở bò, người ta tiến hành cho bò đực có kiểu gen AABBdd giao phối với bò cái có kiểu gen aabbDD được 1 hợp tử. Sau đó cho hợp tử phát triển thành phôi rồi tách phôi thành 10 phần đem cấy vào tử cung của 10 con cái (bò nhận phôi) có kiểu gen aabbdd. Cả 10 phôi này phát triển bình thường, trở thành 10 bê con. Các con bê này

A.đều có kiểu gen AaBbDd.
B.có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và có thể giao phối được với nhau để sinh con.
C.có kiểu gen tùy thuộc vào sự kết hợp giữa các loại giao tử của phôi với giao tử của cơ thể nhận phôi.
D.có mức phản ứng thay đổi tùy thuộc vào môi trường sống của nó.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
A đúng. Vì hợp tử có kiểu gen AaBbDd. Vì vậy các bò con đều có kiểu gen AaBbDd.
B sai. Vì các cá thể này có giới tính giống nhau, do đó không thể giao phối được với nhau để sinh con.
C sai. Vì kiểu gen của cá thể chỉ do kiểu gen của phôi quy định.
D sai. Vì có cùng kiểu gen nên có mức phản ứng giống nhau.
Bình luận
thanhbeo8696 - Hợp tử có kiểu gen AaBbDd thì cho giao tử abd và ABD kết hợp bò phôi có giao từ abd thì tùy từng kiểu gen chứ ad ?

Trả lời

thanhbeo8696 À mình hiểu r