Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết só?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết só?

ID [35507]

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ, khoảng cách S1S2 = 5,6V. Ở mặt nước, gọi M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến đường thẳng S1S2

A.0,754 λ.
B.0,852 λ.
C.0,868 λ.
D.0,946 λ.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án A
Bình luận
sontia2y - Cách giải ở moon gây khó chịu v

Trả lời

nhuquynh854 - Cho e hỏi là bài này ta phải xét 2 trường hợp là cùng chẵn và cùng lẻ, giải ra rồi so sánh 2 kết quả vừa tìm đc với đáp án của bài toán, rồi chọn kết quả giống đáp án???

Trả lời

ngockhanh20111 - Mod ơi cái chỗ d1-d2= 5.6 lamda nên k chẵn là sao ạ

Trả lời

cauchudua01 - Thưa thầy cho e hỏi ại sao k lại chẵn ạ??

Trả lời

reus98 do đó là điều kiện để điểm M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn.
đó e nha :
d2 - d1 = k.lam đa và d2 + d1 = k'.lam đa
=> d2−d1=kλ ; với k = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 5.
S1S2 = 5,6λ nên k chẵn
thanhtruc1711 e vẫn không hiểu .tự nhiên S1S2=5,6lamda,thì k chẵn
vukhanhhuyenmega - Tại Sao S1S2=5,6y thì k phải chẵn vậy ạ

Trả lời

katdrop gọi M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn
thì d2 - d1 = k.lamda
d2 + d1 = p. lamda
với k và p cùng chẵn hoặc cùng lẻ
Để k/c nhỏ nhất thì k = 6
vukhanhhuyenmega - Bài này có lời giải chi tiết k vậy ạ?

Trả lời

reus98 e có thể làm như thế này nha :
d2−d1=kλ ; với k = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 5.
S1S2 = 5,6λ nên k chẵn
Như vậy M nằm gần S1S2 nhất thì k = 4 ta có d2−d1=4λ;
và M dao động cùng pha với hai nguồn d2+d1=k’λ > S1S2=5,6λ =>k’ ≥ 6
ta có hệ d2−d1=4λ và d2+d1=6λ
=>d1=λ,d2 = 5λ như vậy ta có :
căn (d2^2 - x^2) + căn (d1^2 - x^2) = S1S2
=> căn (25.lam dda^2 - x^2) + căn ( lam đa 1^2 - x^2) = 5,6 lam d da
⇒x≈0,754λ
bth2223 Thầy ơi .tại sao nó k thể là 5 vs 7 ạ