Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết só?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết só?

ID 596056.

Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ, khoảng cách S1S2 = 5,6V. Ở mặt nước, gọi M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến đường thẳng S1S2

A. 0,754 λ.
B. 0,852 λ.
C. 0,868 λ.
D. 0,946 λ.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
vukhanhhuyenmega Bài này có lời giải chi tiết k vậy ạ?
17/3/2019 lúc 22:6
reus98 e có thể làm như thế này nha :
d2−d1=kλ ; với k = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 5.
S1S2 = 5,6λ nên k chẵn
Như vậy M nằm gần S1S2 nhất thì k = 4 ta có d2−d1=4λ;
và M dao động cùng pha với hai nguồn d2+d1=k’λ > S1S2=5,6λ =>k’ ≥ 6
ta có hệ d2−d1=4λ và d2+d1=6λ
=>d1=λ,d2 = 5λ như vậy ta có :
căn (d2^2 - x^2) + căn (d1^2 - x^2) = S1S2
=> căn (25.lam dda^2 - x^2) + căn ( lam đa 1^2 - x^2) = 5,6 lam d da
⇒x≈0,754λ
17/3/2019 lúc 22:31 (5) Cảm ơn
vukhanhhuyenmega Tại Sao S1S2=5,6y thì k phải chẵn vậy ạ
17/3/2019 lúc 22:59
katdrop gọi M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn
thì d2 - d1 = k.lamda
d2 + d1 = p. lamda
với k và p cùng chẵn hoặc cùng lẻ
Để k/c nhỏ nhất thì k = 6
17/3/2019 lúc 23:31 (4) Cảm ơn
cauchudua01 Thưa thầy cho e hỏi ại sao k lại chẵn ạ??
3/5/2019 lúc 18:1
reus98 do đó là điều kiện để điểm M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn.
đó e nha :
d2 - d1 = k.lam đa và d2 + d1 = k'.lam đa
=> d2−d1=kλ ; với k = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ± 4, ± 5.
S1S2 = 5,6λ nên k chẵn
3/5/2019 lúc 18:55 (2) Cảm ơn
ngockhanh20111 Mod ơi cái chỗ d1-d2= 5.6 lamda nên k chẵn là sao ạ
8/5/2019 lúc 22:35
Nhuquynh854 Cho e hỏi là bài này ta phải xét 2 trường hợp là cùng chẵn và cùng lẻ, giải ra rồi so sánh 2 kết quả vừa tìm đc với đáp án của bài toán, rồi chọn kết quả giống đáp án???
16/5/2019 lúc 22:5