Ở một loài cỏ, quần thể ở phía trong bờ sông Vônga ra hoa kết hạt đúng vào mùa lũ về, quần thể ở bãi bồi ven sông ra hoa?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Ở một loài cỏ, quần thể ở phía trong bờ sông Vônga ra hoa kết hạt đúng vào mùa lũ về, quần thể ở bãi bồi ven sông ra hoa?

ID 737294.

Ở một loài cỏ, quần thể ở phía trong bờ sông Vônga ra hoa kết hạt đúng vào mùa lũ về, quần thể ở bãi bồi ven sông ra hoa kết hạt trước mùa lũ về. Do chênh lệch về thời kỳ sinh sản nên nòi sinh thái ở bãi bồi và nòi sinh thái ở phía trong bờ sông không giao phấn được với nhau. Đây là ví dụ về

A. cách li địa lý.
B. cách li tập tính.
C. cách li sinh thái.
D. cách li nơi ở.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
hmen0201 Gthich hộ e
20/4/2019 lúc 16:41
meomom2501 cách li sinh thái hay còn gọi là cách li sinh thái : 2 loài khác nhau ss vào 2 mùa khác nhau
21/4/2019 lúc 16:8 (1) Cảm ơn
meomom2501 mk ghi nhầm, cách li sinh thái hay còn gọi cái li thời gian
21/4/2019 lúc 16:14 Cảm ơn
vuthithuyphuong yep
21/4/2019 lúc 16:20 (4) Cảm ơn
nguyentrieu123 mod ơi sao mấy cái đề hóa năm 2017 bị lỗi r
21/4/2019 lúc 17:7
sang080702 uk để mình báo lại
21/4/2019 lúc 19:47 (1) Cảm ơn