Ở một loài động vật, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định chân thấp. Thế hệ ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài động vật, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định chân thấp. Thế hệ ?

ID [662389]

Ở một loài động vật, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định chân thấp. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 300 con đực mang kiểu gen AA, 100 con cái mang kiểu gen Aa, 150 con cái mang kiểu gen aa. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể chân cao, xác suất thu được 1 cá thể thuần chủng là:

A. 24/49.
B. 24/121.
C. 12/49.
D. 216/625
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A
Bình luận
dtap27012000 Mod ơi câu này
Trả lời 10 Tháng 6 lúc 13:18
pim2k đực 0,3AA => A=1
cái 0,1AA 0,15Aa
2/5AA 3/5Aa
A=1/5; a=4/5
Tần số alen chung
A= (1+1/5) /2 =3/5; a=2/5
QTCB 0,36AA 0,48Aa 0,16aa
Lấy 2 cá thể chân cao 3/7AA 4/7Aa
1 thuần chủng, 1 ko tc: 3/7 x 4/7 x2C1=24/49
10 Tháng 6 lúc 14:55 Cảm ơn