Ở một loài động vật, tính trạng màu gen được quy định bởi hai cặp gen A , a và D , d ; kiểu gen A − D − quy định l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài động vật, tính trạng màu gen được quy định bởi hai cặp gen A , a và D , d ; kiểu gen A − D − quy định l?

ID [161110]

Ở một loài động vật, tính trạng màu gen được quy định bởi hai cặp gen A , a và D , d ; kiểu gen A − D − quy định lông màu nâu, kiểu gen A − dd hoặc aaD − quy định lông màu xám, kiểu gen aadd quy định lông màu trắng. Alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp. Biết rằng 2 gen A và B cùng nằm trên một cặp NST thường; gen D nằm trên vùng không tương đồng của NST X. Cho các con lông nâu, chân cao dị hợp về 3 gen giao phối với nhau thu được đời con F1 có 0,16% con lông trắng, chân thấp. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
(1) F1 có tối đa 40 kiểu gen và 10 kiểu hình.
(2) Ở F1, tỷ lệ con lông xám, chân thấp chiều 6,57%.
(3) Ở F1, con đực lông xám, chân cao có tối đa 7 kiểu gen.
(4) Ở F1, con cái lông trắng, chân cao chiếm 2,05%.

A.3
B.2
C.1
D.4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
annangoan - Sao không xét đến P có KG khác nhau vậy
Vd như Ab/aB x AB/ab
Hoặc AB/ab x AB/ab có HV 1 bên ??

Trả lời

vuthithuyphuong Ta có: aabbXdXd = 0,16% => aabb=0,0064 = 0,08(ab) x 0,08(ab)
(f = 0,16) => P: Ab/aB XDXd x Ab/aB XDY
annangoan TH c dưa ra là HV 2 bên
Ý t là sao k xét đến hv 1 bên
saitohsuzuko001 - Ớ, em thấy key đúng mà, vì không có kiểu hình con cái nâu cao và con cái nâu thấp (do không có tổ hợp XdXd) nên còn 10 kiểu hình thôi chứ nhỉ @.@ ??

Trả lời

trangHM P: Ab/aB XDXd x Ab/aB XDY
cái nâu cao A_B_XDX_
cái nâu thấp A_bbXDX_
bthuong mà em !
huynhhauhd sao ko tách ra cho dễ hiểu nhỉ?
Ab/aB x Ab/aB có 4KH ( A-B-; A-bb; aaB-; aabb)
XDXd x XDY có 3 KH ( (XDXD; XDXd); XDY; XdY)
4x3=12 KH
bolident112 - -_- đáp án B chứ nhỉ ? Đề 3 câu sai đáp án rồi :(

Trả lời

ninhduong Ừm key B
tuoithanhxuan20 - sao biết đc XdXd nhỉ. đề có cho đực cái đâu

Trả lời

mol2k đề cho tự thụ mà c. Đực cái có kiểu hình giống nhau nên không quan trọng
nguyenu18072000 mình nghĩ ko phải là XdXd đâu mà là XdY do thực hiện phép lai P: XDXd x XDY vì đề cho là P dị hợp 3 cặp gen.
longngocthiennga - câu này chỉ có 2 ý đúng thôi

Trả lời

01262154902 - giúp e vs

Trả lời

ninhduong Ta có: aabbXdXd = 0,16% => aabb=0,0064 = 0,08(ab) x 0,08(ab)
(f = 0,16) => P: Ab/aB XDXd x Ab/aB XDY
===================
(I) Sai =>Số KG tối đa = 10x4 = 40. Số KH = 12 (đực nâu cao, cái nâu cao, đực nâu thấp, cái nâu thấp.....)
(II) Đúng => Con lông xám,chân thấp (A-bbdd + aabbD-) = (0,25 – 0,0064).1/4 + 0,0064. 3/4 = 6,57%
(III) Đúng => Con đực, lông xám, chân cao (A-B-XdY + aaB-XDY) có tối đa số KG là: 5 + 2 = 7
(IV) Sai => Cái, trắng, cao = 0%
dieutran123 - câu này 2,3 đúng thôi chứ nhỉ

Trả lời

0966377378 ý 4 nữa bạn
ninhduong (4) sai chứ -.-
Ta có: aabbXdXd = 0,16% => aabb=0,0064 = 0,08(ab) x 0,08(ab)
(f = 0,16) => P: Ab/aB XDXd x Ab/aB XDY
===================
(I) Sai =>Số KG tối đa = 10x4 = 40. Số KH = 12 (đực nâu cao, cái nâu cao, đực nâu thấp, cái nâu thấp.....)
(II) Đúng => Con lông xám,chân thấp (A-bbdd + aabbD-) = (0,25 – 0,0064).1/4 + 0,0064. 3/4 = 6,57%
(III) Đúng => Con đực, lông xám, chân cao (A-B-XdY + aaB-XDY) có tối đa số KG là: 5 + 2 = 7
(IV) Sai => Cái, trắng, cao = 0%
nguyenquocbaotctv cho mình hỏi A-B-XdY sao lại có 5 KG
trangHM XÁM : A_dd or aaD_
CAO : B_
F1 đực xám cao : A_B_XdY và aaB_XDY
mà KH A_B_ có 5 KG : ABAB ; AB/Ab ; AB/aB ; AB/ab và Ab/aB đó em ^^