Ở một loài thực vật A - hạt vàng trội hoàn toàn so với a - hạt xanh, B - vỏ trơn trội hoàn toàn so với b - vỏ nhăn; D -?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật A - hạt vàng trội hoàn toàn so với a - hạt xanh, B - vỏ trơn trội hoàn toàn so với b - vỏ nhăn; D -?

ID [611416]

Ở một loài thực vật A - hạt vàng trội hoàn toàn so với a - hạt xanh, B - vỏ trơn trội hoàn toàn so với b - vỏ nhăn; D - thân cao trội hoàn toàn so với d - thân thấp. Cho cây hạt vàng, vỏ trơn, thân cao lai với cây hạt xanh, vỏ trơn, thân cao ở đời con F1 thu được 8 loại kiểu hình, trong đó hạt vàng, vỏ trơn, thân cao chiếm 33,75%. Biết rằng cặp gen quy định tính trạng màu sắc của hạt liên kết không hoàn toàn với cặp gen quy định tính chất của vỏ hạt. Trong các nhận định dưới đây:
(1). Đời con F1 cho 21 loại kiểu gen khác nhau.
(2). Tỉ lệ cây hạt vàng,vỏ nhăn, thân cao có kiểu gen đồng hợp luôn luôn bằng 0%.
(3). Tỉ lệ kiểu gen mang 3 cặp dị hợp thu được ở đời con F1 bằng 12,5%.
(4). Tỉ lệ kiểu hình hạt xanh, vỏ trơn, thân cao chiếm 12,5%.
Tính theo lí thuyết và không có đột biến xảy ra thì số nhận định không đúng là:

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

Nguyễn Thị Oanh
https;//fb.com/moon.vn
Đáp án A
Bình luận
giangthoabs làm làm sao vậy
14 Tháng 12 lúc 19:48
mol2k A đúng rồi đó c. C tham khảo thử nha
Vì F1 có 8 kiểu hình và kiểu hình bố mẹ như đề bài cho => bố mẹ có kiểu gen:aD/ad Bb và ( Ad/aD Bb hoặc AD/ad Bb)
Tách ra thành 2 phép lai nhỏ:
- Phép lai thứ nhất: Bb x Bb => 0,25Bb; 0,5Bb; 0,25bb
- Phép lai thứ 2:
+ (Ad/aD hoặc AD/ab) tạo giao tử: Ad= aD = x; AD=ad = 0,5 -x
+ aD/ad tạo aD= ad =0,5
*Theo đề cho có (A-+ B- + D-) = 0,3375 => A- + D- = 0,45
=> pt: 0,5x +(0,5 -X) = 0,45 => x = 0,1 => Ad = aD = 0,1 là giao tử hoán vị.
Kiểu gen bố mẹ là : AD/ad Bb x aD/ad Bb
phép lai này tạo 21 kiểu gen => (1) đúng
(2) Đúng
(3) sai
(4) ĐÚng: 3 cặp gen dị hợp : Aa + Bb + Dd = 0,5*(0,1x0,5+ 0,4x0,5) = 0,125
(5) sai: xanh trơn cao: aa Bb Dd = 0,75*( 0,1 +0,4*0,5)= 0,225
24 Tháng 12 lúc 12:24 Cảm ơn
moonjoowon B chu a?
Trả lời 24 Tháng 12 lúc 11:40
mol2k A đúng rồi đó c. C tham khảo thử nha
Vì F1 có 8 kiểu hình và kiểu hình bố mẹ như đề bài cho => bố mẹ có kiểu gen:aD/ad Bb và ( Ad/aD Bb hoặc AD/ad Bb)
Tách ra thành 2 phép lai nhỏ:
- Phép lai thứ nhất: Bb x Bb => 0,25Bb; 0,5Bb; 0,25bb
- Phép lai thứ 2:
+ (Ad/aD hoặc AD/ab) tạo giao tử: Ad= aD = x; AD=ad = 0,5 -x
+ aD/ad tạo aD= ad =0,5
*Theo đề cho có (A-+ B- + D-) = 0,3375 => A- + D- = 0,45
=> pt: 0,5x +(0,5 -X) = 0,45 => x = 0,1 => Ad = aD = 0,1 là giao tử hoán vị.
Kiểu gen bố mẹ là : AD/ad Bb x aD/ad Bb
phép lai này tạo 21 kiểu gen => (1) đúng
(2) Đúng
(3) sai
(4) ĐÚng: 3 cặp gen dị hợp : Aa + Bb + Dd = 0,5*(0,1x0,5+ 0,4x0,5) = 0,125
(5) sai: xanh trơn cao: aa Bb Dd = 0,75*( 0,1 +0,4*0,5)= 0,225
24 Tháng 12 lúc 12:24 Cảm ơn
truongphuong2002 Cho minh hoi la tai sao 8 KH lai co KG nhu vay a !
Trả lời 14 Tháng 11 lúc 8:45