Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến g?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến g?

ID 651255.

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến giao tử của các cây AA, aa. Sau đó cho giao tử của cây AA thụ tinh với giao tử của cây aa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Biết rằng cơ thể tam bội không có khả năng tạo giao tử; Cơ thể tứ bội giảm phân tạo ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 100% cây hoa đỏ. II. F1 có 3 loại kiểu gen.
III. F2 có 12 kiểu gen. IV. F2 có 9 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhatmai0606

Nguyễn Thị Vân

c32.1.png
hangnau hangnau câu này làm sao nhỉ . 12/4/2018
12 Tháng 4 lúc 20:46
0966377378 I,III,IV đúng . 12/4/2018
12 Tháng 4 lúc 21:8 Cảm ơn
hangnau hangnau full e với . 12/4/2018
12 Tháng 4 lúc 21:11 Cảm ơn
0966377378 éo nhé :v . 12/4/2018
12 Tháng 4 lúc 21:13 Cảm ơn
hangnau hangnau thế à thế thì trù cho ế đến sang năm . 12/4/2018
12 Tháng 4 lúc 21:14 Cảm ơn
levantoannqn - xử lí consixin: cây AA tạo ra giao tử AA, A ; aa -> aa, a.P: (AA,A) x (aa,a)=> F1: 1 AAaa : 1 AAa : 1 Aaa : 1 Aa=> 1 đúng, 2 sai- cây tam bội không tạo giao tửAAaa -> AA, Aa, aaAa -> A, aF1xF1: (AA,Aa,aa,A,a) x (AA,Aa,aa,A,a)=> F2: 4n: AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa3n: AAA, AAa, Aaa, aaa2n: AA, Aa, aa=> F2 có 12 KG: 9 KG quy định hoa đỏ, 3 KG quy định hoa trắng=> 3,4 đúng==========1,3,4 đúng . 12/4/2018
12 Tháng 4 lúc 21:19 Cảm ơn
hangnau hangnau em cám ơn . 12/4/2018
12 Tháng 4 lúc 21:21 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: