Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến g?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến g?

ID [642085]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng cônsixin để gây đột biến giao tử của các cây AA, aa. Sau đó cho giao tử của cây AA thụ tinh với giao tử của cây aa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Biết rằng cơ thể tam bội không có khả năng tạo giao tử; Cơ thể tứ bội giảm phân tạo ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 100% cây hoa đỏ.
II. F1 có 3 loại kiểu gen.
III. F2 có 12 kiểu gen.
IV. F2 có 9 kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A c2.1.png
Bình luận
windpham001 sao mình không tính giao tử 0 nhỉ
Trả lời 27 Tháng 3 lúc 2:41
doanhatvy chuẩn , sao ko tính?
Trả lời 3 Tháng 4 lúc 13:15
levantoannqn xử lí bằng consixin chứ không phải rối loạn phân bào nên không có giao tử O
3 Tháng 4 lúc 13:25 Cảm ơn
sontieumtp99 Xử lí consixinn thì x2 và các nhiếm sắc thể đi về 1 bên và 1 bên ko có chi mà . 14/4/2018
14 Tháng 4 lúc 16:39 Cảm ơn
thptso1phumy Ý I sai chứ ạ. Giao tử: AA,0,A - aa,0,a F1: Aa, AA,aa,AAaa
Trả lời 25 Tháng 5 lúc 3:56
ninhduong Có cả 0 à @@
25 Tháng 5 lúc 4:22 Cảm ơn
thptso1phumy @ SUỴT nhầm nãy chưa tỉnh ngủ :v
25 Tháng 5 lúc 4:28 Cảm ơn
ngoclonga2 m chưa ngủ chứ tỉnh ngủ gì bá vl
25 Tháng 5 lúc 8:55 Cảm ơn