Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Giả sử khi sử dụng hóa chất cônsixin ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Giả sử khi sử dụng hóa chất cônsixin ?

ID [642105]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Giả sử khi sử dụng hóa chất cônsixin tác động lên quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái (của đời P) thì hiệu suất gây đột biến đạt 30%. Thực hiện phép lai P: ♀AA × ♂aa, thu được F1. Biết rằng chỉ phát sinh đột biến trong quá trình giảm phân 1 tạo ra giao tử 2n. Theo lí thuyết, F1 hợp tử 4n chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 30%.
B. 70%.
C. 9%.
D. 49%.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C - Kiểu gen của các cây F1.
Quá trình gây đột biến đạt hiệu suất 30%, cho nên AA sẽ cho 2 loại giao tử là 30%AA và 70%A; aa sẽ cho 2 loại giao tử là 30%aa và 70%a.
Vậy ở F1 hợp tử 4n chiếm tỉ lệ: 0,3 x 0,3 = 0,09 = 9%
→ Đáp án C.
Bình luận
daothuchien Mod ơi em tg hiệu suất đạt 30% ý nói có 30% tế bào đc gây đột biến tức là giao tử AA chiếm 15% chứ
Trả lời 5 Tháng 4 lúc 10:3
levantoannqn hiệu suất 30% đối với mỗi bên mà.
AA -> 0,3AA : 0,7A
nếu Aa -> 0,15AA : 0,15aa : 0,35A : 0,35a
5 Tháng 4 lúc 10:8 Cảm ơn
daothuchien dạ em cảm ơn nãy em nhầm tg có giao tử 0
5 Tháng 4 lúc 10:22 Cảm ơn