Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lê?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lê?

ID [643117]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lên quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái của thế hệ P. Thực hiện phép lai P: ♀AA × ♂aa, thu được F1. Các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Biết rằng chỉ phát sinh đột biến trong quá trình giảm phân 1 tạo ra giao tử 2n, thể tam bội không có khả năng sinh sản. Theo lí thuyết, F2 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 9.
B. 6.
C. 12.
D. 21.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C c32.1.png
Bình luận
daihockhoib2018 ai giải thích cho mk dc ko mk ko hiểu
Trả lời 4 Tháng 6 lúc 9:56
trangHM Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lên quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái
AA -> nếu tác động ko hoàn toàn thì tạo ra AA và A
tương tự aa -> aa và a
=> nhân lại vs nhau dc 4 loại KG ở F1 như giải ấy em. lời giải e khó hỉu chỗ nào ?
4 Tháng 6 lúc 10:23 Cảm ơn
tranngoc1235 tác dụng consixin thì tác động không phải là 100% nên P có thể có 2TH
AA-> AAAA ;AA -> giao tử AA và A
aa-> aaaa ; aa -> giao tử aa và a
1. AAAA x aaaa -> AAaa
2. AAAA x aa -> AAa (không có kha năng sinh sản)
3. AA x aa -> Aa
4. AA x aaaa -> Aaa ( không có khả năng sinh sản)
=> f1: Aa ; AAaa
cho giao phối thì có 3 plai
1. AAaa x AAaa -> 5kg
2. AAaa x Aa -> 4kg
3. Aa x Aa -> 3kg
cộng lại vs nhau ra 12 kg
4 Tháng 6 lúc 10:53 Cảm ơn