Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lê?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lê?

ID 642084.

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lên quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái. Thực hiện phép lai P: ♀AA × ♂aa, thu được F1. Các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Biết rằng chỉ phát sinh đột biến trong quá trình giảm phân 1 tạo ra giao tử 2n, thể tam bội không có khả năng sinh sản. Theo lí thuyết, F2 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 9
B. 6
C. 12
D. 21
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhatmai0606

Nguyễn Thị Vân

c1.1.png
sontieumtp99 AA phải tạo ra 3 loại giao tử AA, A, và O chứ? . 14/4/2018
14 Tháng 4 lúc 16:37
sontieumtp99 Giải thích giúp mình vs . 15/4/2018
15 Tháng 4 lúc 8:58 Cảm ơn
trangHM Sử dụng hóa chất cônsixin mà em AA -> AAAA --- giảm phân => AA còn trường hợp đb không thành công thì AA -> A tương tự aa ---=> aa và a . 15/4/2018
15 Tháng 4 lúc 9:5 Cảm ơn
sontieumtp99 Có nghĩa là từ 1 tế bào AA sau khi xử lí consixin tạo thành 2 tế bào AAAA à . 15/4/2018
15 Tháng 4 lúc 9:10
trangHM ban đầu 1 tb AA -> đến pha S nhân đôi : AAAA -> đến pha G2 ...lúc này sử dụng cônsixin để gây đột biến đa bội, ức chế hình thành thoi phân bào -> bộ NST không phân li trong quá trình phân bào -> AAAA tiến hành giảm phân => 2 giao tử AA . 15/4/2018
15 Tháng 4 lúc 9:22 Cảm ơn
sontieumtp99 Em ko hiểu? .ý em là từ 1 tế bào AA giảm phân thì nhân đôi 1 lần AAAA. Sử dụng consixin làm tất cả AAAA đi về 1 tế bào và 1 tế bào ko có gì. Giảm phân 2 : tế bàoAAAA tạo thành 2 tế bào AA, 1tế bào ko có gì tạo 2 giao tử O. Em đang sai mô rứa . 15/4/2018
15 Tháng 4 lúc 18:52
trangHM Trước khi bước vào Gp1 thì tb sẽ nhân đôi trạng thái képViệc dùng consixin này là ở kì trung gian nó không liên quan kì sau nên không phải rối loạn phân ly Làm cho thoi vô sắc không được hình thành... Ở kì sau I: mỗi NST kép trong cặp tương đồng di chuyển theo thoi vô sắc về một cực của tế bào. ko có thoi vô sắc thì làm sao mà di chuyển được . nên nó sẽ tạo ra giao tử 2n kép thôi. " Biết rằng chỉ phát sinh đột biến trong quá trình giảm phân 1 tạo ra giao tử 2n " không có giao tủ O ( 0n ) gì ở đây cả . 15/4/2018
15 Tháng 4 lúc 20:53 Cảm ơn
sontieumtp99 😂😂😂😂. Em cạm ơn. . 15/4/2018
15 Tháng 4 lúc 20:56
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: