Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lê?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lê?

ID [642103]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Sử dụng hóa chất cônsixin tác động lên quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái ở đời P của phép lai P: ♀AA × ♂aa, thu được F1. Các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Biết rằng chỉ phát sinh đột biến trong quá trình giảm phân 1 tạo ra giao tử 2n, thể tam bội không có khả năng sinh sản. Theo lí thuyết, F2 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 9
B. 6
C. 12
D. 21
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C c9.1.png
Bình luận
doanhatvy Cho mình hỏi sao không tạo loại giao tử O vậy ạ? Nó sao mà tiêu biến được
Trả lời 3 Tháng 4 lúc 10:29
dothuyduong1213 đa bội hóa chứ có phải rối loạn trong giảm phân đâu bạn
3 Tháng 4 lúc 10:45 Cảm ơn
doanhatvy Thank u
23 Tháng 4 lúc 19:15 Cảm ơn