Ở một loài thực vật lưỡng bội, sự hình thành màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb quy định và được mô tả theo sơ đồ Alen?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Ở một loài thực vật lưỡng bội, sự hình thành màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb quy định và được mô tả theo sơ đồ Alen?

ID [659862]

Ở một loài thực vật lưỡng bội, sự hình thành màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb quy định và được mô tả theo sơ đồ 

c26.png 
Alen a và alen b không có khả năng phiên mã nên không tổng hợp được protein. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai AaBB × aaBb có tỉ lệ kiểu hình là

A. 1 trắng : 1 đỏ.
B. 1 trắng : 2 vàng : 1 đỏ.
C.  1 trắng : 1 vàng.
D. 1 vàng : 1 đỏ.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A AaBB × aaBb = (Aa × aa) (BB × Bb) → (1Aa : 1aa)(1BB:1Bb) = 1AaB- : 1aaB-
Kiểu hình 1 hoa đỏ : 1 hoa vàng
Bình luận
baohan2809 1 đỏ : 1 vàng đúng rồi mà, sao key lại A
19 Tháng 7 lúc 20:44
trangHM nhìn vào sơ đồ
A_B_ : đỏ
các KG còn lại ( aaB_ ; A_bb ; aabb ) : trắng mà
tương tác bổ sung 9:7
=> AaBB x aaBb -> 1 A_B_ đỏ : 1 aaB_ trắng
=> chọn A
----
vip nhầm KLuan
20 Tháng 7 lúc 10:4 Cảm ơn
hongcamhoathd1 Vậy key A chứ ạ :< ?? Hay key D ạ :< ??
Trả lời 21 Tháng 7 lúc 15:45
trangHM A nha
21 Tháng 7 lúc 15:47 (1) Cảm ơn
hoainguyenvan đề không hề có chữ vàng luôn mà sao trong đáp án lại có nhỉ?
20 Tháng 8 lúc 22:9
nguyenvanai vip ghi nhầm đó bạn
22 Tháng 8 lúc 9:16 (1) Cảm ơn