Ở người, A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằ?

ID [119488]

Ở người, A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có tỷ lệ người da đen chiếm 64%. Một cặp vợ chồng đều có da đen sinh đứa con đầu lòng có da trắng. Nếu họ sinh đứa thứ 2 thì xác suất để đứa thứ 2 là con trai có da trắng là

A.25%.
B.\(\dfrac{3}{8}.\)
C.\(\dfrac{9}{16}.\)
D.12,5%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DCặp vợ chồng này đều có da đen nhưng con đầu lòng của họ có da trắng chứng tỏ cả bố và mẹ đều có kiểu gen dị hợp Aa. Cả hai bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp nên khi sinh đứa thứ 2 thì xác suất để con thứ hai có da trắng là:
Aa × Aa cho \(\dfrac{1}{4}\) aa.
Xác suất để cặp vợ chồng này sinh được con trai là \(\dfrac{1}{2}\)
Vậy xác suất để cặp vợ chồng này sinh con trai có da trắng là \(\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{8}=12,5%\) → Đáp án D
Bình luận