Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể n?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể n?

ID [119461]

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể người, cứ trung bình trong 100 người không bị bệnh thì có 6 người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, nhưng bên phía người vợ có em trai bị bạch tạng. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ là con trai và bị bệnh bạch tạng là

A.3%.
B.10%.
C.1%.
D.0,5%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D– Khả năng để một người bình thường có kiểu gen Aa là 6% = 0,06.
→ Khả năng để người chồng có kiểu gen Aa là = 0,06.
– Người vợ có da bình thường nhưng có em của vợ bị bạch tạng nên kiểu gen của người vợ là AA hoặc Aa nhưng khả năng Aa chiếm \(\dfrac{2}{3}.\)
– Xác suất để họ sinh con đầu lòng bị bệnh bạch tạng là 0,06 × \(\dfrac{2}{3}\) × \(\dfrac{1}{4}\) = 0,01 = 1%.
– Xác suất sinh con đầu lòng là con trai và bị bệnh bạch tạng là: \(\dfrac{1}{2}\) ×1% = 0,5%
→ Đáp án D.
Bình luận