Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể n?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể n?

ID [119500]

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể người, cứ trung bình trong 10 người không bị bệnh thì có một người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh bạch tạng là

A.0,25%.
B.1%.
C.25%.
D.5%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A- Khả năng để một người bình thường có kiểu gen Aa là 10% = 0,1.
→ Khả năng để cặp vợ chồng này đều có kiểu gen Aa là (0,1)2 = 0,01.
- Xác suất để họ sinh con đầu lòng bị bệnh bạch tạng là = 0,01 × \(\dfrac{1}{4}\) = 0,0025 = 0,25%. → Đáp án A.
Bình luận