Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể n?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể n?

ID [119501]

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể người, cứ trung bình trong 10 người không bị bệnh thì có một người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, nhưng bên phía người vợ có mẹ bị bạch tạng. Xác suất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh bạch tạng là

A. 5%.
B. 10%.
C. 25%.
D. 2,5%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D - Khả năng để một người bình thường có kiểu gen Aa là 10% = 0,1.
→ Khả năng để người chồng có kiểu gen Aa là = 0,1.
- Người vợ có da bình thường nhưng có mẹ của vợ bị bạch tạng nên kiểu gen của người vợ là Aa.
- Xác suất để họ sinh con đầu lòng bị bệnh bạch tạng là = 0,1 × \(\dfrac{1}{4}\) = 0,025 = 2,5%. → Đáp án D.
Bình luận