Ở người, mắt đen do gen trội A nằm trên NST thường quy định, mắt xanh do alen lặn. Trong một quần thể đang cân bằng di t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

Ở người, mắt đen do gen trội A nằm trên NST thường quy định, mắt xanh do alen lặn. Trong một quần thể đang cân bằng di t?

ID [119515]

Ở người, mắt đen do gen trội A nằm trên NST thường quy định, mắt xanh do alen lặn. Trong một quần thể đang cân bằng di truyền, số người bình thường nhưng mang kiểu gen dị hợp gấp 3 lần số người có mắt xanh. Trong quần thể này, có một cặp vợ chồng đều có mắt đen. Xác suất để người con đầu lòng của họ là con trai và có mắt xanh là bao nhiêu?

A. \(\dfrac{1}{18}.\)
B. \(\dfrac{4}{49}.\)
C. \(\dfrac{1}{12}.\)
D. \(\dfrac{2}{49}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D Gọi p là tần số của alen A, q là tần số của alen a, vì quần thể đạt trạng thái cân bằng nên ta có thành phần kiểu gen của quần thể là
p2AA : 2pqAa : q2aa. Theo bài ra ta có 2pq = 3q2 , mà p = 1 - q
→ 3q2 - 2q(1 - q) = 0 → 5q2 - 2q = 0 → q = 0,4 → p = 0,6
Vậy thành phần kiểu gen của quần thể là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa
Người mắt đen có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ \(\dfrac{0,48}{0,48+0,36}=\dfrac{4}{7}\)
Vậy xác suất để con đầu lòng của họ là con trai và có mắt xanh là \(=\dfrac{4}{7}.\dfrac{4}{7}.\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{49}.\)
→ Đáp án D.
Bình luận