Ở người, mắt đen do gen trội A nằm trên NST thường quy định, mắt xanh do alen lặn. Trong một quần thể đang cân bằng di t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, mắt đen do gen trội A nằm trên NST thường quy định, mắt xanh do alen lặn. Trong một quần thể đang cân bằng di t?

ID [119517]

Ở người, mắt đen do gen trội A nằm trên NST thường quy định, mắt xanh do alen lặn. Trong một quần thể đang cân bằng di truyền, số người bình thường nhưng mang kiểu gen dị hợp gấp 2 lần số người có mắt xanh. Trong quần thể này, có một cặp vợ chồng đều có mắt đen nhưng có bố của vợ có mắt xanh. Xác suất để người con đầu lòng của họ là con trai và có mắt đen là bao nhiêu?

A. \(\dfrac{11}{12}.\)
B. \(\dfrac{13}{24}.\)
C. \(\dfrac{11}{24}.\)
D. \(\dfrac{1}{12}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Gọi p là tần số của alen A, q là tần số của alen a, vì quần thể đạt trạng thái cân bằng nên ta có thành phần kiểu gen của quần thể là
p2AA : 2pqAa : q2aa. Theo bài ra ta có 2pq = 2q2 , mà p = 1 - q
→ 2q2 - 2q(1 - q) = 0 → 4q2 - 2q = 0 → q = 0,5 → p = 0,5
Vậy thành phần kiểu gen của quần thể là 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa
Người mắt đen có kiểu gen dị hợp Aa chiếm tỉ lệ \(\dfrac{0,5}{0,5+0,25}=\dfrac{2}{3}\)
→ Người chồng có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ \(\dfrac{2}{3}.\) Người vợ có bố có mắt xanh nên vợ có kiểu gen là Aa. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh con có mắt xanh là \(\dfrac{2}{3}.\dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{12}.\) → Xác suất cặp vợ chồng trên sinh con có mắt đen là \(\dfrac{1}{12}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{11}{12}.\) Vậy xác suất cặp vợ chồng trên sinh con đầu lòng là con trai và có mắt đen là \(\dfrac{11}{12}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{11}{24}\) → Đáp án C.
Bình luận