Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, các ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, các ?

ID [0]

Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, các kiểu gen còn lại  cho màu da nâu. Bố và mẹ da nâu đều có kiểu gen AaBbDd thì xác suất sinh con da nâu là:

A.1/64.
B.63/64
C.1/128.
D.62/64.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DỞ mỗi cặp ta đều thấy đồng hợp trội=đồng hợp lặn=1/4; dị hợp =1/2
=> Tỉ lệ đồng hợp trội (da đen) ở đời con = (1/4)^3=1/64
Tỉ lệ đồng hợp lặn (da nâu) ở đời con = (1/4)^3=1/64
=> Tỉ lệ người da nâu ở đời con = 1-1/64-1/64=62/64
=> chọn D
Bình luận
thanhtruc1711 - là sao ạ,không hiểu gì hết

Trả lời

trang95qb - hihi . 2/6/2014

Trả lời

lovely9x - giống t . 29/5/2014

Trả lời

thanhhoapham2012 - 31/32 ma cu k biet sai o dauu doc mai moi biet 62/64 . 29/5/2014

Trả lời

nhumai01 - haha đáng lắm mai ạ lười đọc này . 28/5/2014

Trả lời