Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, các ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, các ?

ID [487352]

Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, các kiểu gen còn lại  cho màu da nâu. Bố và mẹ da nâu đều có kiểu gen AaBbDd thì xác suất sinh con da nâu là:

A. 1/64.
B. 63/64
C. 1/128.
D. 62/64.
Trần Duy Trang
https://fb.com/moon.vn
Đáp án D Ở mỗi cặp ta đều thấy đồng hợp trội=đồng hợp lặn=1/4; dị hợp =1/2
=> Tỉ lệ đồng hợp trội (da đen) ở đời con = (1/4)^3=1/64
Tỉ lệ đồng hợp lặn (da nâu) ở đời con = (1/4)^3=1/64
=> Tỉ lệ người da nâu ở đời con = 1-1/64-1/64=62/64
=> chọn D
Bình luận
nhumai01 haha đáng lắm mai ạ lười đọc này . 28/5/2014
29 Tháng 5 lúc 15:45
thanhhoapham2012 31/32 ma cu k biet sai o dauu doc mai moi biet 62/64 . 29/5/2014
30 Tháng 5 lúc 18:4
lovely9x giống t . 29/5/2014
30 Tháng 5 lúc 19:47
trang95qb hihi . 2/6/2014
3 Tháng 6 lúc 11:38
thanhtruc1711 là sao ạ,không hiểu gì hết
Trả lời 14 Tháng 11 lúc 16:9