Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn?
02432 99 98 98 MoonBook.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn?

ID 749953.

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: \(\dfrac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \dfrac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\), thu được F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 28,25%.
B. 10,25%.
C. 25,00%.
D. 14,75%.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 28 Tháng 5 lúc 9:51 Link fb:
Đáp án D.
Phép lai XDXd × XDY → 1/4XDXD : 1/4XDXd : 1/4XDY : 1/4XdY
F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng nên tỉ lệ kiểu hình \(\dfrac{{ab}}{{ab}}\) = 5,125% × 4 = 20,5% = 0,205 = 0,41 ab × 0,5 ab (do ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái).
Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ:
\(\left( {\dfrac{{AB}}{{Ab}} + \dfrac{{AB}}{{aB}} + \dfrac{{Ab}}{{ab}} + \dfrac{{aB}}{{ab}}} \right){X^D}{X^D} + \left( {\dfrac{{AB}}{{AB}} + \dfrac{{ab}}{{ab}}} \right){X^D}{X^d} = 18\% \times \dfrac{1}{4} + 41\% \times \dfrac{1}{4} = 14,75\% .\)
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
lamliem mình có một thắc mắc rất thú vị nè, ai trả lời giúp với: cặp nst XY á nếu là XAY,XAYa,.. có tính là dị hợp, XAYA,XaYa có tính là đồng hợp . nếu không tính thì xếp vào loại gì ..... cay
3 Tháng 6 lúc 11:3
hiennguyen2612 khi gen chỉ nằm trên X k nằm trên Y bthg KG XAY là trội thôi chứ k xét nó DH hay ĐH gì cả , khi gen nằm trên cả X và Y thì XAYa là KG DH rồi ^_^
3 Tháng 6 lúc 11:8 (2) Cảm ơn
lamliem vậy KG XAYA ,XaYa là đồng hợp nhỉ
3 Tháng 6 lúc 11:17 Cảm ơn
hiennguyen2612 ukm bn ^_^
3 Tháng 6 lúc 11:20 (2) Cảm ơn
phanngocanhpl2001 gọi là dị giao và đồng giao nha b
3 Tháng 6 lúc 17:51 (1) Cảm ơn
lamliem cái nào là dị giao, đồng giao vậy bn? xAY,xaY hay XAYA,xaYa ?
4 Tháng 6 lúc 13:45 Cảm ơn
thuytrangctld123 sao ra được 18% với 41% vậy ạ?
17 Tháng 6 lúc 6:8
vuthithuyphuong do ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái
AB/Ab+ AB/aB+ Ab/ab+ aB/ab= ( 0,5* 0,09)* 4= 0,18
AB/AB+ ab/ab = 2*ab/ab= 0,41
17 Tháng 6 lúc 10:17 (2) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: