Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn?

ID [749953]

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: \(\dfrac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \dfrac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\), thu được F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 28,25%.
B. 10,25%.
C. 25,00%.
D. 14,75%.
Lại Thị Lan
Đáp án D Đáp án D.
Phép lai XDXd × XDY → 1/4XDXD : 1/4XDXd : 1/4XDY : 1/4XdY
F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng nên tỉ lệ kiểu hình \(\dfrac{{ab}}{{ab}}\) = 5,125% × 4 = 20,5% = 0,205 = 0,41 ab × 0,5 ab (do ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái).
Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ:
\(\left( {\dfrac{{AB}}{{Ab}} + \dfrac{{AB}}{{aB}} + \dfrac{{Ab}}{{ab}} + \dfrac{{aB}}{{ab}}} \right){X^D}{X^D} + \left( {\dfrac{{AB}}{{AB}} + \dfrac{{ab}}{{ab}}} \right){X^D}{X^d} = 18\% \times \dfrac{1}{4} + 41\% \times \dfrac{1}{4} = 14,75\% .\)
Bình luận
lamliem mình có một thắc mắc rất thú vị nè, ai trả lời giúp với: cặp nst XY á nếu là XAY,XAYa,.. có tính là dị hợp, XAYA,XaYa có tính là đồng hợp . nếu không tính thì xếp vào loại gì ..... cay
3 Tháng 6 lúc 11:3
hiennguyen2612 khi gen chỉ nằm trên X k nằm trên Y bthg KG XAY là trội thôi chứ k xét nó DH hay ĐH gì cả , khi gen nằm trên cả X và Y thì XAYa là KG DH rồi ^_^
3 Tháng 6 lúc 11:8 (2) Cảm ơn
lamliem vậy KG XAYA ,XaYa là đồng hợp nhỉ
3 Tháng 6 lúc 11:17 Cảm ơn
hiennguyen2612 ukm bn ^_^
3 Tháng 6 lúc 11:20 (2) Cảm ơn
phanngocanhpl2001 gọi là dị giao và đồng giao nha b
3 Tháng 6 lúc 17:51 (1) Cảm ơn
lamliem cái nào là dị giao, đồng giao vậy bn? xAY,xaY hay XAYA,xaYa ?
4 Tháng 6 lúc 13:45 Cảm ơn
thuytrangctld123 sao ra được 18% với 41% vậy ạ?
17 Tháng 6 lúc 6:8
vuthithuyphuong do ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái
AB/Ab+ AB/aB+ Ab/ab+ aB/ab= ( 0,5* 0,09)* 4= 0,18
AB/AB+ ab/ab = 2*ab/ab= 0,41
17 Tháng 6 lúc 10:17 (2) Cảm ơn