Ở Việt Nam , phong trào cách mạng 1930 – 1931 phát triển mạnh nhất ở Nghệ An – Hà Tĩnh, vì lí do nào dưới đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở Việt Nam , phong trào cách mạng 1930 – 1931 phát triển mạnh nhất ở Nghệ An – Hà Tĩnh, vì lí do nào dưới đây?

ID [749311]

Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 – 1931 phát triển mạnh nhất ở Nghệ An – Hà Tĩnh, vì lí do nào dưới đây?

A. Nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân.
B. Các Xô viết ra đời xóa bỏ chế độ bóc lột người.
C. Truyền thống anh dũng chống ngoại xâm của địa phương được giữ vững.
D. Có các tổ chức Đảng hoạt động sôi nổi, thấm nhuần đường lối cách mạng.
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D
Bình luận
01663564445 dạ thầy có thể bớt chút thời gian giải thích giúp em câu này đc k ạ..... em cảm ơn !!?
Trả lời 30 Tháng 11 lúc 22:10
nguyenmanhhuong Hà Tĩnh và Nghệ An là hai tỉnh có truyền thống đấu tranh, nên từ trước ở đây đã có nhiều tổ chức Đảng hoạt động sôi nổi, họ được trang bị lí luận cách mạng nên sẽ là lực lương đấu tranh triệt để nhất!
3 Tháng 12 lúc 16:52