Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

ID [654037]

Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

A. CrO3.
B. CrO.
C. Cr2O3.
D. Fe2O3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận