Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

ID [0]

Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

A.CrO3.
B.CrO.
C.Cr2O3.
D.Fe2O3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận