Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một tr?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một tr?

ID [134034]

Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.
II. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ về 2 bệnh nói trên.
III. Xác suất sinh con thứ nhất là con trai bệnh P của cặp 13 - 14 là \(\dfrac{1}{6}\).
IV. Người số (7) luôn có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.

A.1.
B.2.
C.4.
D.3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D. Có 3 phát biểu đúng là I, II, IV
I đúng. Xét sự di truyền của bệnh P
Bố mẹ số 1,2 bình thường sinh con gái số 6 bệnh → bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qyuy định. Quy ước A bình thường ; a bệnh P.
II đúng.
Người số (6), (3), (9), (12), (15) bị bệnh P cùng có kiểu gen là aa → (1), (2), (4), (7), (8), (10), (11), (14) đều có kiểu gen là Aa → có 13 người biết chính xác về kiểu gen của bệnh P.
Xét sự di truyền của bệnh M :
Mẹ (1) bình thường sinh con trai (5) bị bệnh nên bệnh M do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định (quy ước B bình thường ; b bệnh M).
Người số (2), (10), (11), (13) bình thường nên cùng có kiểu gen là XBY
Người số (4), (5), (8) bị bệnh M nên đều có kiểu gen là XbY → (1), (9) có cùng kiểu gen là XBXb
Người số (12) là con gái bị bệnh nên có kiểu gen là XbXb → kiểu gen của (7) là XBXb
Vậy có 11 người biết chính xác về kiểu gen của bệnh M
→ xét chung cả 2 bệnh thì có 9 người biết chính xác về kiểu gen trong phả hệ trên là: (1), (2), (4), (7), (8), (9), (10), (11), (12)
III sai. Xét bệnh P, ta có (7) và (8) có kiểu gen là Aa.
→ kiểu gen của (13) là 1/3 AA : 2/3 Aa; Kiểu gen của (14) là Aa.
→ xác suất sinh con bị bệnh P của cặp (13 – 14) là 2/3 × ¼ = 1/6.
→ xác suất sinh con thứ nhất là trai bị bệnh P của cặp (13 – 14) là : 1/6 × ½ = 1/12.
IV đúng. Người thứ (7) có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen AaXBXb.
Bình luận
touyen151202 - ý 2 là 10 người chứ ạ?

Trả lời

lehuongg5794 - Trong file đề câu hỏi ý III là "Xác suất sinh con thứ nhất là con trai chỉ bị bệnh P của cặp 13-14" thì đáp án là 1/16 phải không ạ ?

Trả lời

lanhtuyet203 - Vãi, trong file, ý 3 đề ghi là "chỉ bị bệnh P " , ad chữa lại đề trong file đi ad

Trả lời

minhvohmu - PHả hệ không khó nhưng xác định kiểu gen từng người thốn quá

Trả lời

tagiabao36 - Ý III chỉ nói là con trai bệnh P thôi, không đề cập đến bệnh M nghĩa là sao cũng được. Vậy kết quả ý III phải là 1/6 *1/2 chứ

Trả lời

thuthaolx123 - ui e nhầm ạ

Trả lời

thuthaolx123 - ý 2 người 3 cx biết kiểu gen chứ ạ

Trả lời

xuan2442201 - III 1/6(1\2-1/8)=1/16 chứ ạ

Trả lời

thuyhien2601 - câu này kiểu gì vậy

Trả lời