Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một tr?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một tr?

ID [693779]

Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định.

Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.
II. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ về 2 bệnh nói trên.
III. Xác suất sinh con thứ nhất là con trai bệnh P của cặp 13 - 14 là \(\dfrac{1}{6}\).
IV. Người số (7) luôn có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Nguyễn Thị Oanh
https;//fb.com/moon.vn
Đáp án D Có 3 phát biểu đúng là I, II, IV
I đúng. Xét sự di truyền của bệnh P
Bố mẹ số 1,2 bình thường sinh con gái số 6 bệnh → bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Quy ước A bình thường ; a bệnh P.
II đúng.
Người số (6), (3), (9), (12), (15) bị bệnh P cùng có kiểu gen là aa → (1), (2), (4), (7), (8), (10), (11), (14) đều có kiểu gen là Aa → có 13 người biết chính xác về kiểu gen của bệnh P.
Xét sự di truyền của bệnh M :
Mẹ (1) bình thường sinh con trai (5) bị bệnh nên bệnh M do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định (quy ước B bình thường ; b bệnh M).
Người số (2), (10), (11), (13) bình thường nên cùng có kiểu gen là XBY
Người số (4), (5), (8) bị bệnh M nên đều có kiểu gen là XbY → (1), (9) có cùng kiểu gen là XBXb
Người số (12) là con gái bị bệnh nên có kiểu gen là XbXb → kiểu gen của (7) là XBXb
Vậy có 11 người biết chính xác về kiểu gen của bệnh M
→ xét chung cả 2 bệnh thì có 9 người biết chính xác về kiểu gen trong phả hệ trên là: (1), (2), (4), (7), (8), (9), (10), (11), (12)
III sai. Xét bệnh P, ta có (7) và (8) có kiểu gen là Aa.
→ kiểu gen của (13) là 1/3 AA : 2/3 Aa; Kiểu gen của (14) là Aa.
→ xác suất sinh con bị bệnh P của cặp (13 – 14) là 2/3 × ¼ = 1/6.

Người số (9) có kiểu gen là XBXb; (10) là XBY → (14) có thể có các kiểu gen với xác suất là 1/2XBXB; 1/2XBXb mà (13) có kiểu gen XBY → Xác suất sinh con trai bình thường của cặp vợ chồng này là 3/8.

→ xác suất sinh con thứ nhất là trai bị bệnh P của cặp (13 – 14) là : 1/6 × 3/8 = 1/16.
IV đúng. Người thứ (7) có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen AaXBXb.
Bình luận
thuyhien2601 câu này kiểu gì vậy
Trả lời 28 Tháng 1 lúc 18:41
xuan2442201 III 1/6(1\2-1/8)=1/16 chứ ạ
Trả lời 11 Tháng 3 lúc 22:52
thuthaolx123 ý 2 người 3 cx biết kiểu gen chứ ạ
Trả lời 4 Tháng 5 lúc 17:50
thuthaolx123 ui e nhầm ạ
4 Tháng 5 lúc 17:52
tagiabao36 Ý III chỉ nói là con trai bệnh P thôi, không đề cập đến bệnh M nghĩa là sao cũng được. Vậy kết quả ý III phải là 1/6 *1/2 chứ
Trả lời 21 Tháng 10 lúc 23:0
minhvohmu PHả hệ không khó nhưng xác định kiểu gen từng người thốn quá
Trả lời 9 Tháng 11 lúc 15:9