Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế

ID [0]

Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế

A.cách li địa lí.
B.cách li sinh thái.
C.cách li tập tính.
D.lai xa và đa bội hóa
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DPhần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế lai xa và đa bội hóa
Bình luận
0869330993 - m k hiểu lắm , có chỗ nào nói ý này k

Trả lời

huynhhauhd sgk cơ bản trang 131 có đấy c