Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ?

ID [655300]

Phản ứng nào dưới đây làm thay đổi cấu tạo của nhân thơm ?

A. Toluen + Cl2 (as).
B. benzen + H2 (Ni, t0).
C. stiren + Br2 (trong CCl4).
D. toluen + dung dịch KMnO4 (t0)
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
phamhuybach là sao ạ
Trả lời 11 Tháng 5 lúc 15:14
hongha610 sgk 11 nhá bn
11 Tháng 5 lúc 15:42 Cảm ơn
nqtuan94 Benzen + H2 => Xiclohexan
Còn các phản ứng kia chỉ tác động vào nhánh
11 Tháng 5 lúc 21:21 Cảm ơn