Phát biểu không đúng là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu không đúng là

ID [660207]

Phát biểu không đúng là

A. Cr có độ hoạt động hóa học mạnh hơn Zn và Fe.
B. CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
C. Hợp chất Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa, còn hợp chất Cr(VI) chỉ có tính oxi hoá mạnh.
D. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, đều có tính chất lưỡng tính.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải:
A sai vì Cr đứng sau Zn trong dãy điện hóa \(\Rightarrow\) độ hoạt động yếu hơn Zn

B đúng, CrO3 +2NaOH \(\rightarrow\) Na2CrO4 +H2O

C đúng do Cr(III) có số oxh trung gian giữa 0,+2 và +6; còn Cr(VI) có số oxh cao nhất

D đúng

Chọn A

Bình luận
hieucaoboi147 Cr mạnh hơn Zn phải ko ad ?
Trả lời 17 Tháng 6 lúc 21:35
nqtuan94 Cr có tính khử yếu hơn Zn và mạnh hơn Fe nhé
17 Tháng 6 lúc 21:37 Cảm ơn
hieucaoboi147 e thấy có phản ứng kẻm chỉ đẩy crom về cr2+: Zn + Cr3+ -->Zn2+ + Cr2+ mà nhỉ
Trả lời 17 Tháng 6 lúc 21:39
nqtuan94 Do cr3=/Cr2+ đứng sau Zn2+/ Zn trong dãy điện hóa thôi nha bạn
17 Tháng 6 lúc 21:41 Cảm ơn
hieucaoboi147 vậy sao ko có phản ứng Zn + Cr3+ --> Cr + Zn2+ v bn ?
17 Tháng 6 lúc 21:50 Cảm ơn
nqtuan94 vì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn Zn
17 Tháng 6 lúc 21:51 Cảm ơn
hieucaoboi147 v bình luận phía trên của bn là sai pk?
17 Tháng 6 lúc 21:55 Cảm ơn
nqtuan94 Ý bạn là sao đây ? Zn + Cr3+ cho ra Zn2+ với Cr2+
Hai câu không mâu thuẫn nhau
17 Tháng 6 lúc 21:58 Cảm ơn
moon089 anh ơi cr có tính khử yếu hơn zn mà anh
17 Tháng 6 lúc 22:1 Cảm ơn
hieucaoboi147 Ở trên bn nói cr có tính khử mạnh hơn fe và yếu hơn zn mà ?
17 Tháng 6 lúc 22:2 Cảm ơn
nqtuan94 Câu dưới của mình mới là câu sai
Nhưng cr2+/Cr vẫn đứng trước cặp Zn2+/Zn
17 Tháng 6 lúc 22:7 Cảm ơn
nqtuan94 mà quan tâm nó nhiều làm gì
17 Tháng 6 lúc 22:8 Cảm ơn