Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về hiện tượng quang phát quang và Laze?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về hiện tượng quang phát quang và Laze?

ID [0]

Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về hiện tượng quang phát quang và Laze?

A.Tia laze được dùng để khoan, cắt, tôi,…chính xác các vật liệu trong công nghiệp.
B.Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.
C.Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của laze dựa vào sự phát xạ cảm ứng.
D.Lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài, thường xảy ra với chất rắn.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BBất kì hiện tượng phát quang nào khi phát ra ánh sáng huỳnh quang hoặc lân quang đều có điểm chung là ánh sáng phát ra có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích.
Vậy B sai.
Đáp án B
Bình luận
annguyen1999 - LASER mà AS huỳnh quang cl . 23/3/2017

Trả lời