Phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây đúng?

ID [0]

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.Tơ là polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi dài và mảnh.
B.Tơ nhân tạo là loại tơ được điều chế từ những polime tổng hợp.
C.Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ thiên nhiên.
D.Tơ visco, tơ đồng - amoniac, tơ axetat là những loại tơ tổng hợp.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án A
ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận