Phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây đúng?

ID [660852]

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2  tạo dung dịch màu xanh lam.
B. Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.
C. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.
D. Tinh bột có phản ứng tráng bạc.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Cửa Tùng - Quảng Trị - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận
daihocthangtien230 B sao sai ak ac
Trả lời 13 Tháng 6 lúc 9:25
congdat1904 xenlulozo ko bị thủy phân trong kiềm
13 Tháng 6 lúc 10:9 Cảm ơn
ntkphuong1203 Xenlulozo bị thủy phân trong môi trường axit thôi bạn nhé
13 Tháng 6 lúc 10:10 Cảm ơn