Phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây đúng?

ID [662287]

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong phân tử vinyl axetat có hai liên kết π. 
B.  Metyl axetat có phản ứng tráng bạc. 
C. Tristearin có tác dụng với nước brom.
D. Chất béo là trieste của glixerol với axit hữu cơ. 

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận