Phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây đúng?

ID [60972]

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.Trong công nghiệp các kim loại Al, Ca, Na đều được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
B.Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2 – 5% khối lượng cacbon cùng một số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni,…). 
C.Các chất: Al, Al(OH)3, Cr2O3, NaHCO3 đều có tính chất lưỡng tính.
D.Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố sắt (Z = 26) có 6 electron ở lớp ngoài cùng. 
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AHD:
Các kim loại có tính khử mạnh như Al, Na, Ca được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. A đúng.
Gang là hợp kim của sắt chứa từ 2 – 5% khối lượng cacbon cùng một số nguyên tố khác (Si, Mn, S,…). Còn thép là hợp kim của sắt chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon cùng một số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni,…). B sai.
Al là kim loại, không phải chất lưỡng tính. C sai.
Fe (Z = 26) có cấu hình electron là [Ar]3d64s2. Vậy ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố Fe có 2 electron ở lớp ngoài cùng. D sai.

Bình luận
kivophong901 - Ngáo ngơ. A đúng mà anh

Trả lời

nguyenducthinh148 - sao A lại đúng được ạ,nó có nhôm mà

Trả lời

sasukeduy113 Al điều chế bằng đp nóng chảy Al2O3 mà em sách giáo khoa có ghi luôn đó @@
nguyenducthinh148 dạ vâng e cảm ơn ạ