Phát biểu nào sau đây không đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây không đúng?

ID [0]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính lưỡng tính.
B.Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
C.Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
D.Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr (VI) có tính oxi hóa mạnh.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
daihocthangtien230 - Cho e hỏi có phải câu này vì CrO không có tính lưỡng tính ạ

Trả lời

tranduchoanghuy CrO với Cr(OH)₂ luôn em nha ^_^
stoppingsmoks - ok bạn

Trả lời

tranvuhoaithuong - chỉ Cr(OH)3 có tính lưỡng tính hả ae?

Trả lời

tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^