Phát biểu nào sau đây không đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây không đúng?

ID [655293]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính lưỡng tính.
B. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
D. Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr (VI) có tính oxi hóa mạnh.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận
tranvuhoaithuong chỉ Cr(OH)3 có tính lưỡng tính hả ae?
7 Tháng 5 lúc 17:48
tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^
17 Tháng 5 lúc 13:48 Cảm ơn
stoppingsmoks ok bạn
11 Tháng 5 lúc 20:6
daihocthangtien230 Cho e hỏi có phải câu này vì CrO không có tính lưỡng tính ạ
17 Tháng 5 lúc 10:5
tranduchoanghuy CrO với Cr(OH)₂ luôn em nha ^_^
17 Tháng 5 lúc 13:48 Cảm ơn