Phát biểu nào sau đây không đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây không đúng?

ID [0]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc của dao động riêng.
B. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động riêng.
C. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là chu kỳ của lực cưỡng bức bằng chu kỳ của dao động riêng.
D. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ của dao động riêng.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D
Bình luận
thuhanghang74 whuyyyyyyyyyyyyy
Trả lời 3 Tháng 6 lúc 17:53
reus98 Cái đó mình theo lí thuyết là được nhá : Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động cụ thể Hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ dao động.
Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là biên độ lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng
3 Tháng 6 lúc 19:19 (2) Cảm ơn
mdst18 Ơ thế B kp ạ == ?
Trả lời 17 Tháng 6 lúc 23:17
nambx Đáp án B chứ nhỉ
Trả lời 18 Tháng 6 lúc 9:52
reus98 a cũng nghĩ vậy đó e nha , lí thuyết về hiện tuongj cộng hưởng như thế này e nha
+ Tron dao động cưỡng bức ở trên , ta thấy khi tần số của ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ thì thì dao động có biên độ mạnh nhanh .. Khi đó ta nói dao động đã xảy ra hiện tương cộng hưởng
- Như vậy cộng huongr là hiện tượng biên độ của dao động cuongx bức tăng nhanh đến giá trị cục đại , khi tần số của lực cưỡng bức bằng với tần số dao động riêng của hệ ( f = fo)
18 Tháng 6 lúc 11:30 (1) Cảm ơn
koldbreaks :v ấy câu này sai key à :ll
18 Tháng 6 lúc 11:31