Phát biểu nào sau đây không đúng về một đoạn mạch điện xoay chiều có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây không đúng về một đoạn mạch điện xoay chiều có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

ID [664803]

Phát biểu nào sau đây không đúng về một đoạn mạch điện xoay chiều có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.
B. Tổng trở của đoạn mạch đạt cực đại.
C. Hệ số công suất của đoạn mạch đạt cực đại.
D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch đạt cực đại.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT - Quảng Bình - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B
Bình luận