Phát biểu nào sau đây là đúng:
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Phát biểu nào sau đây là đúng:

ID 452817.

Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần.
B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động duy trì.
C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.
D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
binhnguyentrang ( Trần Duy Trang )

5/3/2017 lúc 14:0 Link fb: https://facebook.com/testtest

Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức:tần số dao động riêng bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: