Phát biểu nào sau đây là đúng. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây là đúng. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

ID [0]

Phát biểu nào sau đây là đúng. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

A.dao động điều hoà
B.dao động riêng.
C.dao động tắt dần
D.với dao động cưỡng bức.
Nhóm hỗ trợ Vật lý - Thầy Lại Đắc Hợp
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrovatly
Đáp án D
ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Lại Đắc Hợp bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Lại Đắc Hợp: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký thành công cửa sổ đăng ký sẽ tự động ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận