Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đột biến gen ở loài đơn tính sinh sản hữu tính?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đột biến gen ở loài đơn tính sinh sản hữu tính?

ID [487889]

Khi nói về đột biến gen ở loài sinh sản hữu tính, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Nếu ở thế hệ P mà xảy ra đột biến lặn trong giảm phân thì đột biến sẽ được biểu hiện ra kiểu hình sớm nhất ở thế hệ F3.
B. Nếu ở thế hệ P có một cơ thể mang một alen đột biến lặn, thì đột biến sẽ được biểu hiện ra kiểu hình sớm nhất ở thế hệ F1.
C. Đột biến gen sau khi phát sinh sẽ được nhân lên thông qua cơ chế nhân đôi của ADN và di truyền cho thế hệ sau.
D. Nếu ở thế hệ P mà xảy ra đột biến trội trong giảm phân thì đột biến sẽ được biểu hiện ra kiểu hình sớm nhất ở thế hệ F1.
Trần Duy Trang
https://fb.com/testnmtesthuongsphn
Đáp án B
Bình luận
meodenkhongngu chài ơi askhda . 24/2/2014
25 Tháng 2 lúc 23:30
wwgoldeneagle đọc làm sao ra cái đơn bội.nghĩ mãi . 25/2/2014
26 Tháng 2 lúc 9:26
nohuy19ble P mak tuong f1///huhu . 25/2/2014
26 Tháng 2 lúc 16:1
nhtung1 câu này khó mà chả ai cmt mấy . 27/2/2015
28 Tháng 2 lúc 23:45
kidken kidken mỗi t sai ~~~~ . 27/2/2015
28 Tháng 2 lúc 23:52
luyenthiyduoc1 phân vân B C . 28/2/2015
1 Tháng 3 lúc 0:18
luyenthiyduoc1 tưởng phải nguyên phân rồi thụ tinh chứ . 28/2/2015
1 Tháng 3 lúc 0:21
tranmanhquoc1711 ai giải thích giúp với ạ huhu
Trả lời 25 Tháng 8 lúc 23:52
longngocthiennga Đề hình như hơi lỗi thì phải, để chị chỉnh lại cho hợp lí
27 Tháng 8 lúc 8:20 (2) Cảm ơn