Phát biểu nào sau đây sai ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây sai ?

ID 358261.

Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Khi electron liên kết trong một khối bán dẫn được giải phóng càng nhiều thì càng tạo ra nhiều lỗ trống làm cho độ dẫn điện của khối bán dẫn càng giảm.
B. Điện trở của khối quang dẫn giảm mạnh khi bị chiếu sáng thích hợp.
C. Quang dẫn là hiện tượng tạo thành các electron dẫn và lỗ trống trong bán dẫn do tác dụng của ánh sáng thích hợp.
D. Độ dẫn điện của một số chất bán dẫn tăng khi được chiếu bằng ánh sáng thích hợp.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dandoh ( Thái Quý Đại Nhân )

14 Tháng 12 lúc 16:13 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605

Khi electron liên kết trong một khối bán dẫn được giải phóng càng nhiều thì càng tạo ra nhiều lỗ trống làm cho độ dẫn điện của khối bán dẫn càng TĂNG
Đáp án A
binhnguyentrang ( Trần Duy Trang )

14 Tháng 12 lúc 16:13 Link fb: https://www.facebook.com/3w.moon.vn

Khi electron liên kết trong một khối bán dẫn được giải phóng càng nhiều thì càng tạo ra nhiều lỗ trống làm cho độ dẫn điện của khối bán dẫn càng TĂNG
Đáp án A
vansonhdtk f la tieu cu ,tuong la tan so hic:(( . 8/4/2012
8 Tháng 4 lúc 23:16
congtien9999 hahah,,,,,co mjnh saj cau nay thuj uuuuuuuuuuuuuuu . 31/3/2013
31 Tháng 3 lúc 23:30
minhngoc95 lặp lại 2 lần . 19/2/2014
19 Tháng 2 lúc 20:59
chuotvipnb95 trùng roài . 7/4/2014
7 Tháng 4 lúc 5:21
vanduong0503 moon lặp nhiều . 19/4/2014
19 Tháng 4 lúc 19:7
longlaaivay chịu@@ . 31/5/2014
31 Tháng 5 lúc 23:41
calms lại lí thuyết tip..sai mãi ri biết . 31/5/2014
31 Tháng 5 lúc 23:41
buocchanvoiva javascript:ShowAnswerVIP(84293) . 6/4/2015
6 Tháng 4 lúc 17:16
caothihainghi1997 ĐI đọc ngược từ đưới lên lâu quá . 8/5/2015
8 Tháng 5 lúc 18:41
linh558855 cản trở tăng mà . 12/6/2015
12 Tháng 6 lúc 11:45
vansonhdtk f la tieu cu ,tuong la tan so hic:(( . 8/4/2012
9 Tháng 4 lúc 23:16
congtien9999 hahah,,,,,co mjnh saj cau nay thuj uuuuuuuuuuuuuuu . 31/3/2013
1 Tháng 4 lúc 23:30
minhngoc95 lặp lại 2 lần . 19/2/2014
20 Tháng 2 lúc 20:59
chuotvipnb95 trùng roài . 7/4/2014
8 Tháng 4 lúc 5:21
vanduong0503 moon lặp nhiều . 19/4/2014
20 Tháng 4 lúc 19:7
longlaaivay chịu@@ . 31/5/2014
1 Tháng 6 lúc 23:41
calms lại lí thuyết tip..sai mãi ri biết . 31/5/2014
1 Tháng 6 lúc 23:41
buocchanvoiva javascript:ShowAnswerVIP(84293) . 6/4/2015
7 Tháng 4 lúc 17:16
caothihainghi1997 ĐI đọc ngược từ đưới lên lâu quá . 8/5/2015
9 Tháng 5 lúc 18:41
linh558855 cản trở tăng mà . 12/6/2015
13 Tháng 6 lúc 11:45
thanhthanhthanhtu Câu c đáng ra phải là quang điện trong chứ nhỉ.
23 Tháng 5 lúc 19:48
reus98 - Bài này đáp án C cũng sai đó e nha :
+ Câu C đúng ra nó phải là hiện tượng quang điện trong :
Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng tạo thành các electron dẫn và lỗ trống trong bán dẫn do tác dụng của ánh sáng thích hợp.
+ Hiện tượng quang dẫn là : hiện tượng điện trở của một chất bán dẫn giảm khi được chiếu sáng
23 Tháng 5 lúc 20:34 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ