Phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây sai?

ID [60786]

Phát biểu nào sau đây sai?

A.Cr2O3 tan được trong dung dịch NaOH loãng.
B.Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam.
C.CrO3 là oxit axit.
D.Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6.
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải: Cr2O3 muốn tan trong NaOH thì phải dùng NaOH đặc ⇒ Chọn A
Bình luận
trung103093 - cr2o3 lưỡng tính mà

Trả lời

congphuong10 - Cr03 sao lại la oxit axit?

Trả lời

alivepool99 CrO3 oxit axit đúng rồi :v
chuyennguyen28 - tại sao a sai vậy ạ

Trả lời

ledanghoang12a2hv Cr2O3 tan trong dd NaOH đặc nóng nha bạn