Phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây sai?

ID [661737]

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Cr2O3 tan được trong dung dịch NaOH loãng.
B. Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam.
C. CrO3 là oxit axit.
D. Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Cr2O3 muốn tan trong NaOH thì phải dùng NaOH đặc ⇒ Chọn A
Bình luận
chuyennguyen28 tại sao a sai vậy ạ
26 Tháng 5 lúc 17:51
ledanghoang12a2hv Cr2O3 tan trong dd NaOH đặc nóng nha bạn
26 Tháng 5 lúc 18:18 Cảm ơn
congphuong10 Cr03 sao lại la oxit axit?
3 Tháng 6 lúc 9:13
alivepool99 CrO3 oxit axit đúng rồi :v
3 Tháng 6 lúc 9:16 Cảm ơn
trung103093 cr2o3 lưỡng tính mà
1 Tháng 6 lúc 14:39