Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Phèn nhôm (phèn chua) có công thức hóa học là

Phèn nhôm (phèn chua) có công thức hóa học là

A. KAl(SO4)2.12H2O.

B. B, C đều đúng.

C. NaAlF6.

D. NH4Al(SO4)2.12H2O.

Đáp án A

Giải: Phèn nhôm (phèn chua) là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O

Phèn crom là K2SO4. Cr2(SO4)3.24H2O hay KCr(SO4)2.12H2O ⇒ chọn A.

Ps: B là criolit và D là phèn amoni sunfat.

Nguyễn Thành Đạt Nhớ không nhầm thì phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O cug có thể viết là K.Al(SO4)2.12H2O Còn phèn nhôm là M2SO4.Al(SO4).24H2O or viết M.AL(SO4)2.12H2O ( với M khác K),(M là 1 vài loại kiềm, cái này ko nhớ rõ kiềm nào)
. 13/06/2019
Nguyễn Công Thư phèn chua gồm cả amonisunfat nhầm
. 04/06/2019
Nguyễn Công Thư phèn nhôm gồm cả phèn amoni sunfat nhé địt mẹ mày
. 04/06/2019
Nguyễn Công Thư địt mẹ mày giải ngu vừa vừa thôi, dạy thế hư hết học sinh
. 04/06/2019