Phương pháp cấy truyền phôi trong công nghệ tế bào động vật có ý nghĩa
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phương pháp cấy truyền phôi trong công nghệ tế bào động vật có ý nghĩa

ID [304489]

Phương pháp cấy truyền phôi trong công nghệ tế bào động vật có ý nghĩa

A.tạo ra giống mới có năng suất cao.
B.tạo ra số lượng lớn cá thể có kiểu gen giống nhau
C.tạo ra sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
D.tạo ra nhiều biến dị tổ hợp để cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Các phương án A, C, D đều sai. Vì cấy truyền phôi sẽ cho phép tạo ra nhiều cá thể có kiểu gen giống nhau. Do đó không tạo ra giống mới, không tạo ra biến dị, không tạo ra tính đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
Bình luận