Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?

ID [0]

Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?

A.SiO2 + Na2CO3 Screenshot_36.png Na2SiO3 + CO2↑.
B.SiO2 + 2C Screenshot_36.png Si + 2CO.
C.SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O.
D.SiO2 + 2Mg Screenshot_36.png Si + 2MgO.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án C Giải: Chọn C vì SiO2 + HCl → không phản ứng.

Bình luận
sd2252000 - Cho em hỏi phương án A sao lại đúng a?

Trả lời

hoangthuc2000pc đúng rồi mà bạn
sd2252000 - Phuong án A hình như cũng sai mà?

Trả lời

thanhhp258 - 4HCl + SiO2 → 4H2O + SiCl4

Trả lời

nhanbui2202 - ai giúp em câu này với ạ??

Trả lời

vuivl SiO2 chỉ tác dụng HF thôi ... HCl HI HBr đều ko tác dụng đc