Phương trình ${\log 3}(x + 2) + \frac{1}{2}{\log 3}{\left( {x - 5} \right)^2} + {\log {\frac{1}{3}}}8 = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phương trình ${\log 3}(x + 2) + \frac{1}{2}{\log 3}{\left( {x - 5} \right)^2} + {\log {\frac{1}{3}}}8 = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

ID [57580]

Phương trình \({\log _3}\left( {x + 2} \right) + \dfrac{1}{2}{\log _3}{\left( {x - 5} \right)^2} + {\log _{\dfrac{1}{3}}}8 = 0\) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C1.png
Bình luận
doanquochuy2001cl - Mình k hiểu bạn nào giúp mk giải chi tiết hơn đk k ạ

Trả lời

hoangkien01234 điều kiện để a>0 đó anh
nguyenvana36 - thay 2 nghiệm (x+_3 căn 17):2 vào đâu có thỏa đâu ạ

Trả lời

tuanngoc0298 - em tg cho dkien thi k cần gttd

Trả lời

truongmai123 - sao e thay nghiệm (3+- căn 17)/2 vào đề đâu có ra =0 đâu

Trả lời

pnam2710 - cứ mũ chẵn thì có dấu giá trị tuyệt đối ạ ?

Trả lời

hoangphikiemkhach đúng rồi bạn ^_^
dangdiucute - Tại sao có dấu trị tuyệt đối vậy mod

Trả lời

capthiyen4299 vì chưa chắc x-5 đã lớn hơn 0
điều kiện tồn tại loga(x) là x>0
(x-5)^2 >0 với mọi x khác 5 nhưng x-5 vẫn có thể nhỏ hơn 0
hay nói tóm lại là khi khai triển loga(x^2)=2.loga|x|
prosanh2018 - không hiểu bài này cho lắm, mod nào giải dễ hiểu hơn giúp em được không

Trả lời

dinhthuy249 Ko hiểu chỗ nào em nhỉ.?
prosanh2018 từ pt sao tương đương được như thế vậy mod
thanhphubk25 log(a)+log(b)=l0g(a.b) công thức mà .. cậu chú ts log(a^(2,3,4,6.....)=trị tđ (2,4,6....)log(a) có trong bài giảng của thầy ý bn