Phương trình {log 3}(x + 2) + frac{1}{2}{log 3}{left( {x - 5} right)^2} + {log {frac{1}{3}}}8 = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phương trình {log 3}(x + 2) + frac{1}{2}{log 3}{left( {x - 5} right)^2} + {log {frac{1}{3}}}8 = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

ID [645889]

Phương trình \({\log _3}\left( {x + 2} \right) + \dfrac{1}{2}{\log _3}{\left( {x - 5} \right)^2} + {\log _{\dfrac{1}{3}}}8 = 0\) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Lê Văn Tuấn
Đáp án C 1.png
Bình luận
prosanh2018 không hiểu bài này cho lắm, mod nào giải dễ hiểu hơn giúp em được không
Trả lời 27 Tháng 5 lúc 1:8
dinhthuy249 Ko hiểu chỗ nào em nhỉ.?
27 Tháng 5 lúc 8:3 Cảm ơn
prosanh2018 từ pt sao tương đương được như thế vậy mod
27 Tháng 5 lúc 15:35 Cảm ơn
thanhphubk25 log(a)+log(b)=l0g(a.b) công thức mà .. cậu chú ts log(a^(2,3,4,6.....)=trị tđ (2,4,6....)log(a) có trong bài giảng của thầy ý bn
27 Tháng 5 lúc 15:39 Cảm ơn
dangdiucute Tại sao có dấu trị tuyệt đối vậy mod
Trả lời 2 Tháng 6 lúc 0:52
capthiyen4299 vì chưa chắc x-5 đã lớn hơn 0
điều kiện tồn tại loga(x) là x>0
(x-5)^2 >0 với mọi x khác 5 nhưng x-5 vẫn có thể nhỏ hơn 0
hay nói tóm lại là khi khai triển loga(x^2)=2.loga|x|
2 Tháng 6 lúc 7:39 Cảm ơn
pnam2710 cứ mũ chẵn thì có dấu giá trị tuyệt đối ạ ?
Trả lời 6 Tháng 12 lúc 19:55
hoangphikiemkhach đúng rồi bạn ^_^
7 Tháng 12 lúc 10:33 (2) Cảm ơn