Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng

ID [655609]

Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng

A. Quang – phát quang.
B. quang điện ngoài.
C. quang điện trong.
D. nhiệt điện
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C 10e.png
Bình luận
nhatthanh123 pin quang điện là hiện tượng quang dẫn
QUANG ĐIỆN TRONG
15 Tháng 6 lúc 19:30