Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng

ID [655609]

Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng

A. Quang – phát quang.
B. quang điện ngoài.
C. quang điện trong.
D. nhiệt điện
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586

Thầy Đặng Việt Hùng

10e.png
Nhatthanh123 pin quang điện là hiện tượng quang dẫn
QUANG ĐIỆN TRONG
15 Tháng 6 lúc 19:30