Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng t?

ID [522518]

Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành

A. năng lượng phân hạch.
B. cơ năng.
C. điện năng.
D. hoá năng.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu

Lại Đắc Hợp

Screenshot_35.png