Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng t?

ID [0]

Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành

A. năng lượng phân hạch.
B. cơ năng.
C. điện năng.
D. hoá năng.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C Screenshot_35.png
Bình luận