Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng t?

ID [524364]

Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành

A. hóa năng.
B. năng lượng phân hạch.
C. điện năng.
D. cơ năng.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án
Bình luận