Pin quang điện hoạt động dựa vào
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện hoạt động dựa vào

ID [0]

Pin quang điện hoạt động dựa vào

A.sự tạo thành hiệu điện thế điện hóa giữa hai điện cực.
B.sự tạo thành hiệu điện thế tiếp xúc giữa hai kim loại.
C.hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp tiếp xúc p-n.
D.sự tạo thành hiệu điện thế giữa hai đầu nóng lạnh khác nhau của một sợi dây kim loại.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
hoctaprenluyen - ồ . 10/6/2017

Trả lời