Pin quang điện là nguồn điện
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện là nguồn điện

ID [552030]

Pin quang điện là nguồn điện

A. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
C. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.
D. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D Pin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng dựa trên hiện tượng quang dẫn. Chọn D.
Bình luận
pim2k B sai sao?
Trả lời 12 Tháng 6 lúc 19:56
kankugu3579 Quang điện trong
12 Tháng 6 lúc 20:37 Cảm ơn