Pin quang điện là nguồn điện
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện là nguồn điện

ID [0]

Pin quang điện là nguồn điện

A.hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B.hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
C.biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.
D.biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DPin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng dựa trên hiện tượng quang dẫn. Chọn D.
Bình luận
pim2k - B sai sao?

Trả lời

kankugu3579 Quang điện trong